Laatste jaren is er het nodige vrijwilligerswerk verricht o.a. bij:

1. Stichting Speeleiland Mosweide ( 2007 – heden). Als voorzitter /penningmeester betrof dit in 2009 en 2010 de volledige upgrading van een grote speeltuin (5.000 m2) in de mossenbuurt, nabij de MFA Oude Tol, te Reeuwijk-Brug. Per 1 januari 2018 heeft de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk aangegeven , dat men het onderhoud per gelijke datum voor haar rekening zal nemen;ovdw_MG_9599-2MoerweideRABO

2. Hockey Club Reeuwijk Bodegraven (HCRB) (2006 – 2016) . (website)mor-veldmateriaal-hoekvlag-bedrukt1

Als oud-penningmeester (afgetreden november 2016) betrof dit o.a. de voorbereiding tot en de succesvolle integratie / fusie van twee hockeyverenigingen (Reeuwijk en Bodegraven) in 2010 met vanaf 2011 een enorme groei van het aantal sponsoren / fundraising. Thans is de grootste ambitie de uitbreiding van de locatie in de Reeuwijkse Hout naar drie velden, waarvan een waterveld, in nauwe samenspraak met diverse partijen, met als belangrijkste de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het recreatieschap De Groenalliantie en vele andere (omliggende) belanghebbenden. Vanaf 2014 viel ook het beheer van beide locatie (Reeuwijkse Hout en Bodegraven) onder de penningmeester. Als dank voor de vele effort werd Wolter in 2017 tot erelid van de HCRB benoemd;

index

3. Stichting MFA’s de Wiericke (2010 – 2012). Allereerst de voorbereiding tot de start en de realisatie van deze stichting, op initiatief van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, waarin de MFA Oude Tol te Reeuwijk-Brug in 2010 werd ondergebracht en waarin werden drie en zijn nog gehuisvest twee lagere scholen, Koko Kinderopvang (v/h Kern) en de GGD, de (jeugd)bibliotheek en een logopediste. Daarna als penningmeester bij het vervullen van een intermediair functie en bij het op een lijn krijgen en houden van alle belanghebbenden en het sluiten van overall (onderhoud)contracten etc.

4. Stichting BSV (Buitensport Voorzieningen Bodegraven) (2011- heden).  Als bestuurslid en vertegenwoordiger voor wat betreft de locatie Bodegraven van de HCRB. Andere deelnemende verenigingen zijn de 4 voetbalclubs in de voormalige Gemeente Bodegraven (ESTO, Rodha, VVE Bodegraven en  De Rijnstreek) de korfbalvereniging Vriendenschaar.

BSV logo pms

5. Stichting zwembad de Fuut (2019- heden). Vanaf het voorjaar is Wolter bestuurslid beheer (groen en techniek) van het openluchtbad De Fuut te Reeuwijk. Het zwembad bestaat zo’n 40 jaar. Op een initiatief van een groot aantal buurtbewoners zo’n 3 jaar geleden besloot de Gemeente het zwembad toch open te houden, mits men kan blijven aantonen dat het volledig door vrijwilligers geexploiteerde zwembad quitte kan draaien. Afgelopen jaren is met een bezoekers aantal van gemiddeld zo’n 40 bezoekers volledig gelukt. Onderstaand het  logo en een impressie van een zomerse dag.

l Afbeeldingsresultaat voor de fuut reeuwijkAfbeeldingsresultaat voor de fuut reeuwijk