logo Qredits-coach_RGB_def_350pxWie is Qredits

Qredits helpt ondernemers met financiering tot € 250.000, met coaching en met hulpmiddelen. Het is een onafhankelijke en private kredietverstrekker met o.a. ING, Triodosbank, Accenture en de Goudse Verzekeringen. Qredits is een stichting met een ANBI-status. Er is geen winstoogmerk. En in een wereld waar het juist draait om winst, kijken kijkt men naar de ondernemer, waarbij de kern is om samen stappen te durven zetten. En dit alles doet men niet om winst te maken, maar om winst te laten maken!                                                                                                                                                                                                           Link ——->

Doel

Qredits helpt startende en bestaande ondernemers bij het succesvol (door)starten van hun bedrijf. Dit doet men door het aanbieden van ondernemerstools, persoonlijke coaching én het verstrekken van bedrijfskredieten tot €250.000. Het doel is om dromen van ondernemers mogelijk te maken. Vertrouwend op de kracht van het ondernemerschap, de kracht van een goed idee. Daarbij kijkt men liever naar de toekomst dan naar het verleden.

Missie

Qredits biedt coaching, Microkrediet en MKB-krediet aan (startende) ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die geen toegang hebben tot verschillende (financiële) diensten via het reguliere circuit, zodat zij economische, financiële en sociale onafhankelijkheid kunnen verkrijgen. Hiermee wil Qredits ondernemerschap bevorderen. Qredits doet dat door een combinatie van begeleidingstools, coaching en kredietoplossingen voor (startende) ondernemers aan te bieden. Qredits beoogt hiermee:

  1. het starten van een eigen onderneming te stimuleren;
  2. (startende) ondernemers een weloverwogen keuze te laten maken voor het ondernemerschap;
  3. (startende) ondernemers meer start- en overlevingskansen te bieden;
  4. (startende) ondernemers de mogelijkheid te geven om financieel/economisch onafhankelijk te worden;
  5. een brug te vormen voor deze (startende) ondernemers om door te groeien naar de reguliere financiële sector.

Aanpak

De aanpak van Qredits is anders dan van de meeste zakelijke kredietverstrekkers. Men biedt veel persoonlijke aandacht en flexibiliteit aan haar klanten. Niet alleen in woorden, maar dit is ook in de producten en processen verwerkt. Voorbeelden hiervan zijn:

  1. Beoordeling van je ondernemingsplan door een bedrijfsadviseur bij je thuis;
  2. Rekening houden met de persoonlijke situatie;
  3. Een vast aanspreekpunt na verstrekking van de lening;
  4. Persoonlijke en betaalbare coachingsoplossingen;
  5. Handige e-learnings die helpen om het bedrijf op te bouwen.