MFA logofoto MFA P1030262 (2)

Stichting MFA’s de Wiericke is medio 2010 door de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk opgericht om het beheer en de exploitatie te voeren van de MFA Oude Tol te Reeuwijk-Brug, voor wat betreft de begane grond en de 1e verdieping en dit deel gelijktijdig in eigendom te nemen. Daarnaast waren, via haar, in gebruik 29 van de in totaal 68 parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeerkelder.

In oktober 2016 heeft de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk de MFA Oude Tol teruggekocht. Het beheer en het onderhoud is bij de Stichting gebleven, met thans 37 parkeerplaatsen, waarvan 3 voor de plaatsing van fietsen en 8 voor de externe verhuur. Het gaat om het volledig beheer/facilitair management incl. het maken van de notulen van maandelijkse bestuursvergaderingen, het opmaken van de kwartaalnota’s, het opstellen van Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) en de uitvoer daarvan, de financiële begrotingen, de jaarcijfers (met nadien accountantscontrole) etc.

Met de voorbereiding /het onderzoek in 2013 en 2014 tot het oplossen van drie grote bouwgebreken (onvoldoende luchtventilatie, lekkage dak Kinderdagverblijf en lekkage van de Koude Warmte Opslag) in 2014 en 2015, met hulp van diverse deskundigen, waaronder Alphaplan te Alphen aan den Rijn, Unica te Bodegraven en een krediet van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk ad totaal EUR 584.000,-, waarmee e.e.a. in 2015 volledig werd opgelost, vond een extra verdieping slag plaats.

In 2016 werden er, in overleg met Unica te Bodegraven, ter vervanging van oude filters, energiezuinige luchtfilters in de 4 luchtbehandelingskamers (= LBK’s ) van het merk AFPRO geplaatst, zoals verder op internet de lezen is.

AFPRO FILTERS VOOR SCHOLEN

 

Op de maandelijkse bestuursvergadering wordt aan het Stichtingsbestuur (thans 5 bestuursleden, waarvan 3 onafhankelijken en 2 namens twee schoolbesturen) verantwoording afgelegd.

Bij de start in 2010 werden totaal drie basisscholen gehuisvest met in totaal 677 leerlingen. Per 1 juli 2019 zitten nog twee basisscholen in het pand met per 1 oktober 2019 in totaal 703 leerlingen.

De twee basisscholen zijn:

De Regenboog-school (Christelijke grondslag).Deze school is onderdeel van de Stichting De Vier Windstreken.

http://assets.d4w.nl/theming/D4W_logo.png/D4W_logo.png

De openbare basisschool De Venen (openbare grondslag). Deze school is onderdeel van Stichting Klasse.

Logo de venen

Daarnaast  huren de volgende organisaties delen van de MFA: Het Kinderdagverblijf “Het Papegaaiennest” (= KDV) en de Naschoolse Opvang ( = NSO) van Koko Kinderopvang, de GGD/GHOR Hollands Midden, de (jeugd)bibliotheek De Groene Venen en logopediepraktijk “Reeuwijk” .

               Logo GGDHM                         

Verduurzaming en energiebesparing is een blijvend punt van aandacht. In 2018 werd is een start gemaakt het overstappen op ledverlichting, te beginnen in alle gangen en met het plaatsen van lichtsensoren. In 2019 is er ledverlichting gekomen in de 3 aula’s, de sanitaire voorzieningen en op het schoolplein. Daarnaast in de centrale hal een schuifdeur van het merk FAAC geplaatst ter voorkoming van tocht en verder energieverlies.

Het vervangen in de verlichting is verder op internet te lezen, zie hieronder:

Interlight levert led-verlichting MFA Oude Tol

Interlight verduurzaamt Multi Functionele Accommodatie (MFA) Oude Tol met de installatie van led-verlichting. De MFA werd in 2010 opgeleverd en bestaat nu uit 2 basisscholen met in totaal ruim 700 leerlingen.

Het gaat onder meer om basisschool De Venen, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een jeugdbibliotheek, de GGD en een logopedist. Hiernaast bevinden zich in het gebouw een ondergrondse parkeergarage en op het dak diverse woningen en penthouses.

Meer dan lampen
Beheerder Wolter Duinker is beheerder van maatschappelijk vastgoed. Voorn & Koning, gevestigd in Bodegraven, is al jaren partner. De grote, hoge aula’s, de gangen en de toiletten van de MFA zijn als eerste aangepakt. ‘We doen meer dan alleen lampen leveren. We geven advies, we gaan altijd op zoek naar de beste oplossing. Comfortabel licht met een lange levensduur, afgestemd op de toepassing. Daarnaast dragen we zorg voor de installatie en voeren we de oude armaturen af. Zo nemen we de klant veel gedoe uit handen’, legt Fronno Koning uit.

In de school zijn Easyfit-downlights geplaatst. De vormgeving zorgt voor een comfortabele en rustgevende lichtbeleving. Nu led-verlichtingstechniek zich bewezen heeft, is de vraag naar consequente vervanging van eerder geïnstalleerd