MFA logofoto MFA P1030262 (2)

Stichting MFA’s de Wiericke is medio 2010 door de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk opgericht om in eigendom  te nemen, het beheer en de exploitatie te voeren van de MFA Oude Tol te Reeuwijk-Brug, voor wat betreft de begane grond en de 1e verdieping. Daarnaast waren, via haar, in gebruik 29 van de in totaal 68 parkeerplaatsen in de ondergrondse parkeerkelder.

Op 26 oktober 2016 heeft de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk de MFA  Oude Tol teruggekocht. Het beheer en het onderhoud is bij de Stichting gebleven, met thans 37 parkeerplaatsen, waarvan 8 voor de externe verhuur. Het gaat  om het volledig beheer/facilitair management, inclusief het maken van de notulen van maandelijkse bestuursvergaderingen, het opmaken van de kwartaalnota’s, het opstellen van Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) en de uitvoer daarvan, de financiële begrotingen, de jaarcijfers (met nadien accountantscontrole) etc.

Met de voorbereiding /het onderzoek in 2013 en 2014 tot het oplossen van drie grote bouwgebreken (onvoldoende luchtventilatie, lekkage dak KDV en lekkage van de Koude Warmte Opslag) in 2014 en 2015, met hulp van diverse deskundigen, waaronder Alphaplan te Alphen aan den Rijn en een krediet van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk ad totaal EUR 584.000,-, waarmee e.e.a. in 2015 volledig werd opgelost, vond een extra verdieping slag plaats.

In 2016 werden, ter vervanging van oude filters, er energiezuinige luchtfilters in de 4 luchtbehandelingskamers (= LBK) van het merk AFPRO geplaatst.

AFPRO FILTERS VOOR SCHOLEN CASE STUDY-UNICA_MFA_OUDE_TOL

 

Verduurzaming en energiebesparing blijft een jaarlijks punt van aandacht. In 2017 is een start gemaakt met het plaatsen van lichtsensoren en het overstappen op ledverlichting, te beginnen in de gangen en in 2019 in de 3 aula’s (thans nog 52 x 114 Watt) en op het schoolplein. Vanaf eind 2018 kan de klimaatmodule van het PRIVA systeem met een eigen code ingeregeld worden. Daarnaast is in 2018 in de centrale hal een schuifdeur van het merk FAAC geplaatst ter voorkoming van tocht en verder energieverlies.

Op de maandelijkse bestuursvergadering wordt aan het Stichtingsbestuur (5 bestuursleden, waarvan 3 onafhankelijken en 2 namens twee schoolbesturen) verantwoording afgelegd.

In de MFA Oude Tol werden bij de start  in 2010  totaal drie basisscholen gehuisvest met totaal 677 leerlingen. Per 1 juli 2018 zitten nog twee basisscholen in het pand met per 1 oktober 2018 in totaal 703 leerlingen.

De twee basisscholen zijn:

De Regenboog-school (Christelijke grondslag). Deze school is onderdeel van de Stichting De Vier Windstreken.

http://assets.d4w.nl/theming/D4W_logo.png/D4W_logo.png

 

 

 

De openbare basisschool De Venen (openbare grondslag). Deze school is onderdeel van Stichting Klasse.

Logo de venen

 

 

 

Daarnaast  huren de volgende organisaties delen van de MFA: Het Kinderdagverblijf “Het Papegaaiennest” (= KDV) en de Naschoolse Opvang ( = NSO) van Koko Kinderopvang, de GGD/GHOR Hollands Midden, de (jeugd)bibliotheek De Groene Venen en logopediepraktijk “Reeuwijk” .

               Logo GGDHM