indexmor-veldmateriaal-hoekvlag-bedrukt1

Dit beheer en onderhoud betreft:

  • Het dagelijks- en het planmatig (dagelijks, periodiek, jaarlijks) onderhoud, de contacten en de aansturing van derde-partijen o.a. de schoonmaak, bij het beheer en het onderhoud (uitvoering) van het sportpark (clubhuis en velden/terrein)  in de Reeuwijkse Hout en de locatie Bodegraven aan de Grutto, die gebruikt worden door de Hockey Club Reeuwijk Bodegraven (HCRB).
  • De contacten en het nemen van initiatieven met faciliterende organisaties o.a. de Gemeente ten aanzien van de (beschikbaarheid  en het renovatieonderhoud) van de sportcomplexen, waaronder ook verhuur aan derden. In dit kader is het clubhuis in Bodegraven vanaf 1 december 2017 door de week verhuurd aan Junis Kinderopvang voor haar NSO-activiteiten.

Aansturing geschiedt door de huidige vice-voorzitter, penningmeester en  verenigingscommissaris gezamenlijk. Op de maandelijkse bestuurs-vergadering wordt verantwoording afgelegd. Vanaf 2014 werd het penningmeesterschap al gecombineerd met het beheer van beide locaties.

Afgelopen jaren werd hard gewerkt aan een nieuwe gebruikers-overeenkomst (tot eind 2020), die haar beslag kreeg in oktober 2018.

Een onderzoek of het complex in de Reeuwijkse Hout ook aan een kinderopvangorganisatie verhuurd kon worden is vooralsnog en voornamelijk afgeblazen, aangezien de verhoogde erfpachtkosten aan de eigenaar van de grond (Groenalliantie) niet opwogen tegen de extra huurinkomsten voor de vereniging.

Tenslotte wordt al vele jaren er naar uitgekeken om de vereniging op een zelfde locatie onder te kunnen brengen.

Al ruim 5 jaar vinden er gesprekken met de Gemeente en de Groenalliantie plaats om deze wens te kunnen realiseren, thans op basis van een in september 2018 opgemaakt Sweco-rapport met nog “maar” 7 opties.

Tussentijds heeft HCRB al wel besloten de club maximaal te verduurzamen.

LEDVERLICHTING

In oktober 2018 werd door het bedrijf OVI/mastverlichting.com LED-verlichting aangebracht. Onderstaand filmpje geeft hiervan een prima beeld. Deze nieuwe LED verlichting heeft diverse mogelijkheden: – direct in en uit schakelen – dimmen in 3 standen – wedstrijdverlichting – half-veld schakeling.

ZONNEPANELEN DAK CLUBHUIS REEUWIJKSE HOUT

In de zomer van 2019 zijn door het bedrijf Van Bijsterveld Installaties te Driebruggen 130 zonnepanelen op het dak van het clubhuis in de Reeuwijkse Hout geplaatst.

RENOVATIE VELDEN EN OBLIGATIEPLAN

Door de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk is voor de locaties van alle buitensportverenigingen een meer jaren investeringsprogramma (MJIP) vastgesteld. Veelal is sprake van renovatie; dit houdt in het vernieuwen van de toplaag door eenzelfde toplaag, die al aanwezig is.

De kosten hiervan worden in principe gedragen door de gemeente. Na vervanging gaan de velden weer circa 12 jaar mee. Zo zijn in de zomer 4 voetbalvelden in de Gemeente vervangen. De kosten hiervoor bedroegen globaal EUR 2 mln.

De mogelijkheid bestaat om 1 of 2 hockeyvelden gelijktijdig op te waarderen tot een waterveld. HCRB heeft medio 2019 besloten bij de renovatie van de velden in de Reeuwijkse Hout minimaal een van de velden te upgraden naar een waterveld.

Door het aanleggen van watervelden sluit HCRB aan op de ontwikkelingen bij andere hockeyclubs in de omgeving. Steeds meer hockeyers ervaren immers de voordelen van een waterveld en dit kan de keuze voor een club mede bepalen.

De grootste voordelen van een waterveld zijn: moderne speltechniek, snelheid, en het consistente rollen van de bal. Bovendien is het spelen op een waterveld vriendelijker voor de gewrichten, en behoren brandwonden bij het vallen en glijden op deze ondergrond tot het verleden.

De meerkosten voor het opwaarderen van de velden naar 1 of 2 watervelden worden niet door de gemeente betaald. Dit zal HCRB zelf moeten betalen. Deze meerkosten bedragen voor 1 veld zo’n Euro 300.000 (e.e.a. mede afhankelijk het type veld en de aanbesteding). In de Algemene

De voorbereiding tot en de aanbesteding van de renovatie zal door de gemeente worden verzorgd. Wel is HCRB direct betrokken bij het gehele proces en ook over het uiteindelijk aan te leggen type waterveld.

Momenteel zijn een aantal ingenieursbureaus bezig om een offerte op te stellen voor de aanbesteding van de renovatie (opstellen bestek). Eind september wordt de keuze voor het ingenieursbureau gemaakt, zodat de aanbesteding in januari 2020 de markt op kan. In het bestek wordt rekening gehouden met 1 of 2 watervelden aangezien dit een prijsvoordeel kan hebben.

In maart 2020 zal dan, op basis van de inschrijvingen, de keuze voor de leverancier van het kunstgras/ aannemer worden gemaakt, zodat de renovatiewerkzaamheden na het einde van de competitie direct kunnen starten. In de zomervakantie zal men de werkzaamheden uitvoeren, zodat HCRB augustus 2020 een feestelijke opening kan hebben van het nieuwe hockeyseizoen met minimaal 1 waterveld.