Dit betreft:

  • Het dagelijks- en het planmatig (dagelijks, periodiek, jaarlijks) onderhoud, de contacten en de aansturing van derde-partijen o.a. de schoonmaak, bij het beheer en het onderhoud (uitvoering) van het sportpark (clubhuis en velden/terrein)  in de Reeuwijkse Hout en de locatie Bodegraven aan de Grutto, die gebruikt worden door de Hockey Club Reeuwijk Bodegraven (HCRB).
  • De contacten en het nemen van initiatieven met faciliterende organisaties o.a. de Gemeente ten aanzien van de (beschikbaarheid  en het  renovatie onderhoud) van de sportcomplexen, waaronder ook verhuur aan derden. In dit kader is het clubhuis in Bodegraven vanaf 1 december 2017 door de week verhuurd aan Junis Kinderopvang voor haar NSO-activiteiten.

Aansturing geschiedt door de huidige vice-voorzitter/penningmeester en de verenigingscommissaris gezamenlijk. Op de maandelijkse bestuursvergadering wordt verantwoording afgelegd. Vanaf 2014 werd het penningmeesterschap al gecombineerd met het beheer van beide locaties. Afgelopen jaren werd hard gewerkt aan een nieuwe gebruikersovereenkomst, die haar beslag kreeg op 11 oktober 2018. Thans wordt onderzocht of het complex Reeuwijkse Hout ook aan een kinderopvangorganisatie verhuurd kan worden. Tenslotte wordt al vele jaren er naar uitgekeken om de vereniging op een zelfde locatie onder te kunnen brengen. Al ruim drie jaar vinden er gesprekken met de Gemeente en de Groenalliantie plaats om deze wens te kunnen realiseren, thans op basis van een in september 2018 opgemaakt Sweco-rapport met nog 7 opties.

Tussentijds heeft HCRB besloten de club maximaal te verduurzamen. In oktober 2018 werd door het bedrijf OVI/mastverlichting.com LED-verlichting aangebracht. Onderstaand filmpje geeft hiervan een prima beeld. Deze nieuwe LED verlichting heeft diverse mogelijkheden: – direct in en uit schakelen – dimmen in 3 standen – wedstrijdverlichting – half-veld schakeling.

 

indexmor-veldmateriaal-hoekvlag-bedrukt1